Oświadczenie zarządu Red Devils

Po ostatnim zebraniu zarząd Red Devils wydał następujące oświadczenie. 

Na ostatnim zebraniu zarząd Red Devils Futsal Club przyjął złożone w dniu 13 listopada 2017 rezygnacje Grzegorza Piekarskiego i Adama Ciemińskiego ze stanowisk członków zarządu oraz innych funkcji pełnionych w klubie, a także wcześniejszą rezygnację Irminy Kaproń Ollik.
Zgodnie ze statutem zarząd wszczął odpowiednie procedury celem uzupełnienia składu osobowego, które nastąpi w stosownym czasie zgodnie z obowiązującymi przepisami o stowarzyszeniach sportowych.
Sytuacja organizacyjna jest niezagrożona, klub jest właściwie zarządzany, a czterech pozostałych członków zarządu intensywnie pracuje nad dalszym rozwojem klubu.
Wszystkim członkom zarządu, którzy zrezygnowali z działalności na rzecz Red Devils dziękujemy za wykonaną pracę.

Zarząd Red Devils Futsal Club Chojnice

Komentarze

komentarzy