Zarząd

Natalia Dalecka
prezes

Grzegorz Piekarski
wiceprezes

Wojciech Bilicki
skarbnik

Łukasz Kroll
sekretarz

Marcin Synoradzki
członek zarządu

Adam Ciemiński
członek zarządu

Czesław Ropela
członek zarządu